2021. november 13., szombat

Irodalomtudomány a Könyvesben

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Budapesti Tagozata 2021. november 13-án, kétéves kényszerű szünet után tartotta meg ülését a Könyves Kálmán Gimnáziumban Traumán innen és traumán túl címmel.
A konferencia első részének levezetője Amacziné dr. Biró Zsuzsa, a Társaság elnöke volt, míg a második részt Berecz Andrea, a Könyves magyar-történelem szakos tanára, a Társaság titkára koordinálta.

Amacziné dr. Biró Zsuzsa és Berecz Andrea tanárnő

A konferenciát Dr. Kenyeres Zoltán Széchenyi-díjas professzor emeritus, a Tagozat Tiszteletbeli Elnöke nyitotta meg.

Köszöntő szavai után Dr. Sipos Lajos professzor emeritus Irodalom az iskolában című előadását hallhathatták meg a résztvevők. A professzor úr előadásában az irodalomtanítás mindig aktuális, illetve mostanában felmerülő problémáin, lehetőségein kívül szó esett Babits Mihály és Esztergom kapcsolatáról, illetve az életmű tanításának néhány különleges lehetőségéről is.

Dr. Sipos Lajos

Saly Noémi Budapesti alulnézet – másodrendű irodalom? című előadása a dualizmus kori Budapestre, illetve a hírlapok és hírlapírók (csak részben felkutatott) világába röpítette el a résztvevőket. Négy korabeli szerző életútján és művein keresztül mutatta be egyrészt a tárca műfaj (nemcsak korabeli) sokszínűségét, másrészt az 1867 után világvárossá váló főváros színes forgatagát, érdekes tereit és még érdekesebb figuráit.

Dr. Molnár Gábor Tamás Bereményi Géza Budapestje címmel egyrészt a szerző egy konkrét alkotását, a Legendárium kötetben megjelent Budapest című elbeszélést elemezte, különös figyelemmel a műben rejlő tanítási-elemzési lehetőségekre. Másrészt felszólalásában a Bereményi-életmű sok más eleme is helyet kapott, utalva a műveket átszövő motívumokra, "terekre", a mindig visszatérő figurákra, kifejezésekre. A gazdag anyagból természetesen nem maradtak ki a filmek, Bereményi Géza legújabb művei, illetve a Cseh Tamásnak írt dalszövegek sem.

Dr. Molnár Gábor Tamás

A konferencia záró előadását Amacziné dr. Biró Zsuzsa, a Társaság elnöke tartotta Dragomán György Máglya című regényéről. A sokféle szempontot felölelő elemzés vállaltan igen szubjektív elemeket is tartalmazott. A regény kapcsán nemcsak a mű ábrázolásmódját elemezte az előadó, hanem a figurákon, a bemutatott sorsokon keresztül a mindenkori diktatúrák jellegzetességeit, módszereit is.

A konferenciát a résztvevők hozzászólásai majd egy kötetlen beszélgetés zárta el.

Köszönjük a Tárasság tagjainak az előadásokat, a Könyves 9. D osztályának pedig az előkészítés és lebonyolítás során végzett munkájukat!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése