2013. január 2., szerda

Hírlapot tessék!

1841-ben ezen a napon jelent meg először a reformkor legnagyobb hatású újságja, 
a Pesti Hírlap, melynek 1844 júniusáig Kossuth Lajos volt a szerkesztője.

"Mi lehetett Kossuth sikerének titka? Röviden úgy fogalmazhatnánk, hogy nagyszerű érzékkel vette észre az olvasók igényeit, nem csak a mondanivaló, hanem az újság felépítése szempontjából is. A háromhasábos lapfelosztás meglepően praktikusnak bizonyult a korábbi szövegelrendezésekkel szemben; a sokszínű rovatok – Pestről szóló, országgyűlési és vidéki tudósítások egyaránt szerepeltek az újságban – pedig szinte minden társadalmi rétegben és az egész országban olvasóközönséget biztosítottak a napilap számára. A Pesti Hírlap sajtótörténeti fontosságú újítása volt az első oldalon található vezércikk, melyben maga a főszerkesztő osztotta meg gondolatait a közéleti eseményekkel kapcsolatban, miközben a haladást biztosító reformokat és a polgári átalakulást sürgette. A meginduló napilap – a cenzúra dacára – Kossuth eszméinek legfontosabb szócsöve lett: a politikus a Pesti Hírlap hasábjain részletesen és közérthetően fejthette ki nézeteit, melyek a Wesselényi által megfogalmazott társadalmi érdekegyesítés ideáját vitték tovább. A politikus ennek jegyében követelte az állami kárpótlással végrehajtott kötelező örökváltságot – tehát a jobbágyfelszabadítást –, az általános közteherviselés bevezetését és a nemesi jogok kiterjesztését, melyek révén a reformok számára rendkívül széles társadalmi bázist biztosított."
(Tarján M. Tamás; forrás: itt.)

A Pesti Hírlap első, 1841. télhó 2-án megjelent száma

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése