2016. december 24., szombat

2016 karácsonyán

Békés, 
boldog, 
szép karácsonyt 
kívánunk mindenkinek!


Csordapásztorok midőn Betlehemben 
/:Csordát őriznek éjjel a mezőben,:/

Isten angyali jövének melléjük, 
/:Nagy félelemmel telék meg ő szívük.:/ 

Örömet mondok, nagy örömet néktek, 
/:Mert ma született a ti üdvösségtek.:/

Menjetek el csak gyorsan a városba, 
/:Ott találjátok Jézust a jászolba'.:/ 

Elindulának és el is jutának, 
/:Szűz Máriának jónapot mondának.:/

,,Isten titeket hozott Uratokhoz. 
/:De nem szólhattok mostan szent Fiamhoz,:/

Mert ő aluszik, nyugoszik pólyában, 
/:Szénán bágyadoz a hideg jászolban.:/

Nem pihen ágyban, sem friss palotában, 
/:Hanem jászolban, romlott istállóban.:/

Serkentsd fel Jézust, szent Fiadat, nékünk, 
/:Mert mi angyalok igéjére jöttünk.:/

Üdvözlégy Jézus, pásztorok Pásztora, 
/:Bűnös emberek megváltó szent Ura.:/

Kérünk Tégedet, mi Üdvözítőnket,
/:Sok bűneinkért meg ne útálj minket.:/

Mária, Te is könyörögj érettünk,
/:Hogy halálunkkor boldogok lehessünk.:/

Dicsőség Néked, örök Atyaisten,
/:Te kisded Jézus és Szentlélekisten.:/


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése