2020. június 12., péntek

Egy nem mindennapi évfolyam nem mindennapi érettségijéről

Aligha mond az ember újat azzal, hogy a 2020. évi érettségire mindig emlékezni fogunk. Mert ilyen még soha nem volt. (Reméljük, nem is lesz.)
Általában 2-3-4 döglesztően meleg nap után, ami alatt végighallgattunk több mint 100 feleletet, ott szoktunk állni mi tanárok a vizsgateremben, szemben a frissen érettekkel, és büszkén hallgatjuk a szebbnél szebb eredményeket, látjuk a gyerekek és szülők arcán az örömöt, hogy egyrészt vége, másrészt, sikerült!
Idén mindez csak részben valósult meg.
A döglesztő meleg például most sem okozott csalódást, jött, hogy lássa az idén érettségiző Könyves-diákokat. Ott voltunk mi, tanárok, ott voltak a diákok, de más volt ez az élmény. Hiányzott az a 2-3-4 napnyi izgalom, bár kétségtelenül sokkal gyorsabban zajlottak így az események.
De azért mégis igazi volt: igazi volt, mert szép volt, mert megható volt, és mert nagyon szép eredmények születtek. 
De a legjobb mégsem ez volt. Hanem az a pillanat, amikor az ember bemegy az osztályterembe, ami 3 hónapja elhagyatottan áll, és ott látja Őket, az osztályt gyönyörűen felöltözve, ahogy ülnek a helyükön és úgy dumálnak egymással, mintha nem március 13-án ültek volna utoljára így együtt. 
És akkor az ember tudna bőgni. 
Mert tudod, hogy most látod őket így utoljára, mert meghatóan szépek és boldogok.
Szóval tudnál bőgni, de nem teszed. Egyrészt mert nem akarod elrontani a hangulatot, másrészt mert még hátra van a bizonyítványosztás, harmadrészt, mert már bőgtél ezen eleget és fogsz is. Majd... De most csak büszke vagy, rettentően büszke, hogy ezek között a nem mindennapi körülmények között mit ki nem tudtak hozni magukból ezek a gyerekek. A gyerekeink. Ez a több mint 120 Könyves-diák.
A négy végzős osztály osztályfőnökei nevében szeretnék köszönetet mondani valamennyi kollégánknak, akik az elmúlt 4 / 6 év során elképesztő munkát tettek ebbe a négy osztályba, akik a karantén váratlan helyzetében is tudták tartani a lelket a néha elbizonytalanodó, esetleg egyenesen kétségbeeső gyerekeinkbe, a kollégáknak, akik közül nem egy a nap bármely időszakában akárhány gyerekkel "leült" a discordon még egy kicsit ismételni, vagy egyszerűen csak beszélgetni, hogy túlélhessék ezt az embert próbáló időszakot. És a gyerekek meghálálták, elég csak megnézni az eredményeket.
Könyves Kálmán birodalma ismét jelesre vizsgázott: 
tanár és diák egyaránt.
A végzős ofők nevében
Pusztai Ágnes
az egykori 12. C osztályfőnöke

A 12. C-sek egy része, akiket még idejében elkaptunk egy fotózásra

A 12. D a bizonyítványosztáson

A 12. A hölgyei (részben)...

... és a 12. A-ból a fiúk (szintén részben)
(Amint sikerül a 12. B-ről is fotókat szereznünk, azonnal pótoljuk a hiányukat...)

2020. június 4., csütörtök

Trianon 100

1920. június 4. 16:32, Versailles, 
a Nagy-Trianon palota Cotelle-terme"...ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene ennek a békének az elfogadása vagy aláírásának visszautasítása között, úgy tulajdonképpen azt a kérdést kellene feltennie magának: legyen-e öngyilkos azért, hogy ne haljon meg. [...] A történelmi Magyarország tehát Európában egyedülálló természetes földrajzi és gazdasági egységgel rendelkezik. Területén sehol sem húzhatók természetes határok, és egyetlen részét sem lehet elszakítani anélkül, hogy a többiek ezt meg ne szenvedjék. Ez az oka annak, hogy a történelem tíz századon át megőrizte ezt az egységet. Önök visszautasíthatják a történelem szavait, mint elvet, egy jogi konstrukció megépítésénél, de a történelem tanúságát, amelyet az ezer éven át hangoztatott, figyelembe kell venniök. Nem a véletlen, hanem a dolgok lényege nyilvánul meg ebben." (Részlet Apponyi Albert beszédéből, forrás itt.)

Esztergomban  

16:32-kor minden nap megszólal a tárogató... 


A Könyves Kálmán Gimnáziumban a centenárium alkalmából kiírt Trianon-pályázat eredményhirdetése a tanévzárón lesz.

2020. május 3., vasárnap

Egy nem mindennapi évfolyamnak

Az Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium
tantestülete
sok szeretettel
engedi útjára
most érettségiző 12. évfolyamosait.
Fogadjátok szeretettel tőlünk az alábbi képet!


(A kép nagyobb felbontásban megtalálható itt.)

Ne felejtsétek:
A Könyves mindig visszavár!

2020. április 21., kedd

Az Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium Novellapályázata 2020Az idei tanévben először került sor novellaíró pályázat meghirdetésére a Könyvesben. Szerettünk volna irányvonalat adni a munkákhoz, ezért a nagyapám/nagyanyám mesélte… kiinduló helyzetet tettük közzé.
Tizenegy pályamunka érkezett be március elejéig, 8-12. osztályos alkotóktól. Az öttagú zsűri élvezettel olvasta a változatos írásokat. A novellák között volt hihető, hátborzongató, szívszorító, kedves, meghökkentő. Időutazás részesei lehettünk. Jártunk a 30-as buszon, de Kenyába is eljutottunk. Kiderült, hogy a bioalma a legkeresettebb cikk, ám a cseresznyelekvár gyilkolni is képes. Azt viszont nem tudtuk meg, hogy Balázsnak miért kellett elutaznia a szüleitől. Volt, akit hintóval vittek el, de vissza már kocsival jött. A vörös hajú lány pedig ugyanolyan hatást tud gyakorolni egy fiatalemberre, mint a fekete hajú.
Sokféle szempontot figyelembe véve öt munkát emeltünk ki.

 Az első díjat Böhm Péternek (12.A), a másodikat Velek Domonkosnak (10.D) ítéltük oda. A harmadik helyen három pályamunka osztozik: Saád Anna (8.C), Sebestény Márton (12.A) és Tornyi Laura (9.A) novellái.

Gratulálunk a nyerteseknek és a többi résztvevőnek is. Köszönjük az olvasmányokat, jövőre új feladattal várjuk a régi és az új pályázókat!
Kiss Anikó
a zsűri elnöke
és a  humán munkaközösség tagjai

Budapest, 2020. április 18.
2020. április 8., szerda

A legnagyobb magyar haláláról

1860. április 8-án holtan találták a „legnagyobb magyart” a döblingi elmeszanatóriumban – főbe lőtte magát. Egy héttel korábban ezt írta a naplójába: 
„Nem tudom megmenteni magam.” 
A grófot a szabadságharc leverése után számos magyar politikus és publicista kereste meg levélben és személyesen is, politikai útmutatást kérve tőle. Széchenyi maga sem értett egyet az Alexander Bach báró nevével fémjelzett neoabszolutista rendszerrel, és miután 1857-ben egy, a magyar panaszokat meghazudtoló, félrevezető írás jelent meg Rückblick címmel, a gróf megírta leleplező politikai röpiratát, Ein Blick néven. Műve Rónay Jácint közvetítésével 1859-ben jelent meg Londonban, nevetségessé téve a Bach-rendszer politikáját, közvetetten hozzájárult annak bukásához is.
Az Ein Blick következményeként Széchenyinél 1860 márciusában házkutatást tartottak, elkobozták írásait, őt magát pedig börtönbüntetéssel fenyegették meg. Az idős és beteg gróf állapota a sűrű zaklatások után rohamosan romlott, fogságtól és orgyilkosoktól tartott. Így érkezett el az a végezetes hajnal, 1860 húsvét vasárnapja.
1860. április 11-én több mint tízezer ember vett részt Széchenyi István temetésén Nagycenken. Pedig
a bécsi rendőrség mindent elkövetett, hogy a temetés ne lehessen Széchenyi melletti tüntetés: Tolnay Antal nagycenki plébánost utasították, hogy titkokban temesse el a grófot, és a temetést a gyászjelentésben jelölt időponthoz képest egy nappal korábbra tetették. A plébános ellenszegült, és a temetés új dátumáról így is sokan tudomást szereztek. Országos megemlékezésként április 30-án Pesten nyolcvanezren mentek el Magyar Tudományos Akadémia gyászünnepélyére a belvárosi plébániatemplomhoz, Széchenyi jelképes koporsójához, ahol báró Eötvös József tartott emlékbeszédet, a gyászmisét Scitovszky János bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek celebrálta.
1866-ban Falk Miksa így írt Szécheniyről:
"Széchenyi István gróf élete nagyszerű tragédia volt, s ily tragédiáknak nem lehet utójátéka; katasztrófával végződnek, beteljesültével ama föltartóztathatatlan sötét végzetnek, mely hiábavaló küzdés után végre megsemmisíti a hős erejét. Az így bekövetkezett tragikus vég nem mindig fizikai is egyszersmind, a test nem mindig egyszerre törik össze a lélekkel, hanem az ily, már pusztán csak fizikai lét a kiégett vulkánhoz hasonlítható; emlékeztető jel, melyhez nagy események emléke kapcsolódik, sőt meglehet, hogy még tisztán emberi érdeklődést is kelthet, de nagyszerűségét elvesztette; az idill kezdődhetik, de a tragédiának vége!" (Forrás itt.)
Széchenyi István gondolataiból:
"Akit magyarnak teremtett az Úristen és nem fogja pártját nemzetének - nem derék ember."

"Sokat kell tanulnia az embernek ahhoz, hogy megtudhassa, milyen keveset is tud."

"Sokan azt gondolják: Magyarország - volt; 
én azt szeretném hinni - lesz!"

2020. március 5., csütörtök

Anna örök

2007-ben mindannyiunkat megrendített kolléganőnk, Striker Anna halála. Hiába tudtuk, hogy mi várható, nehéz volt elfogadni, beletörődni, hogy ennyi volt. Anna biológia-kémia szakos tanárnő volt, több alkalommal osztályfőnök is. Szenvedélyesen szerette és tanította tárgyait, elveihez kérlelhetetlenül ragaszkodott. Az iskolán kívüli időtöltésének nagyon fontos része volt a természetjárás, a hazai tájak ismerete, bebarangolása.

Halálakor hamar megszületett az ötlet a természettudományos munkaközösségben, hogy egy emléktúrát kellene szervezni tiszteletére, melyre a Könyves-diákok közül is szeretettel vártunk jelentkezőket. Belekezdtünk, és jó volt. Jó volt évente egyszer kicsit kiszakadni a mindennapokból, és nyugodt körülmények között, a gyerekekkel az erdőt járva, kicsit vetélkedőzve beszélgetni. Beszélgetni természetről, a természettudományokról, más tudományokról és persze Annáról. Nemcsak szép gesztus volt, de átsegített minket a legnehezebb időszakon is.

Aztán részben érthető okokból, részben a mindennapos fáradtságunkból adódóan egyszer csak nem volt több Anna-túra. Beszéltük, hogy kellene, mert szép volt, és hagyománynak tűnt megszületése pillanatában, de évekig nem történt semmi.

Idén aztán végre megembereltük magunkat, és újra megszerveztük az Anna-túrát. Mostani diákjaink és kollégáink egy része ugyan már nem ismerhette Striker Annát, de a tanáriban sokan ismertük őt, és ez elég indok is volt arra, hogy belefektessük a munkát a szervezésbe és magába a túrába.

A 2020-as Anna-túra a János-hegy és a Hűvösvölgy között egy kellemes séta keretében a mézről és a méhekről szólt, e két téma köré fonódtak a feladatok. 12 Könyves-tanár, 10 DÖK-ös diák és majdnem 50 túrázó, vetélkedő, jókedvű Könyves-diák segítségével újra megtettük, amit meg kellett: emléket állítottunk valakinek, aki közülünk való volt.

Mert ez a mi felelősségünk.
Egyrészt emlékezni, másrészt elfogadni, hogy egy általunk teremtett hagyományhoz ugyanaz a felelősség köt minket, mint a Kis herceget a rózsához.

Nagy értéke egy közösségnek, ha tud hagyományokat teremteni, de valódi értékét egy közösségnek az mutatja meg, ha életben is tudja tartani a hagyományait. A Könyves-birodalom mindazon lakójának, aki a mai naphoz bármilyen módon is hozzájárult, sikerült megmutatnia, mi az értékes ebben a közösségben. Nagyon köszönjük mindenkinek! Szívből.
Anna-túrázók indulásra várva
Megcsináltuk. És jövőre is meg kell csinálnunk, nemcsak Anna miatt, hanem magunk miatt is.
Hogy újra emelt fővel nézhessünk a tükörbe.
Még akkor is, ha könnyes közben a szemünk.

2020. március 4., szerda

A statisztika és a Könyves-diákok

A KSH honlapon az alábbi hír olvasható a STAT WARS VI. versenyről:

Érezték az Erőt: neveztek, játszottak és győztek!
A KSH hatodik alkalommal rendezett országos statisztikai versenyt középiskolás csapatok számára

Az idei „Mindennapi statisztikák” témájú Stat Wars verseny országos döntőjére 2020. február 20-án került sor a Központi Statisztikai Hivatalban (KSH). A hivatal középiskolások számára két korosztályban kiírt statisztikai vetélkedője immár hatodik alkalommal hívta versenyre a diákokat. Célja a fiatalok statisztikai ismereteinek fejlesztése és a statisztika mindennapi hasznosságának bemutatása volt. Az online fordulókat követő budapesti döntőn - többek közt - olyan játékos statisztikai feladatok megoldásában mérhették össze tudásukat a csapatok, mint az időmérleg fogságából való szabadulás, kördiagram készítése drazséból, a statisztikai activity, majd zárásként egy haiku megírása.

A Központi Statisztikai Hivatal immár hatodszor meghirdetett statisztikai versenyére szerte az országból közel 150 középiskolás csapat nevezett a 2019/2020-as tanévben. A verseny tematikája minden évben más és más: az idei a „Mindennapi statisztikák” témakörét járta körbe. A két online fordulót követően a 9-10. évfolyamban a legjobb tíz, a 11. és magasabb évfolyamban pedig a legjobb hat négyfős csapat mérte össze statisztika ismereteit a budapesti döntőn.

A fiataloknak több állomáson kellett helyt állniuk a nap folyamán, ahol olyan játékos statisztikai kihívásokkal nézhettek szembe, mint például egy fiktív úszó világsztár eredményeiből készült hisztogram-elemzés, időmérleg-fogság népszerű szabadulószobai elemekkel, családi lakásmustra, grafikonos megyekereső, KSH memóriajáték, kördiagram drazsé, haiku írás vagy éppen statisztikai activity.

A korosztályok dobogósai értékes pénznyereményben részesültek, emellett kategóriánként az első két helyezett csapat az EUROSTAT által meghirdetett statisztikai verseny európai fordulójában is megmérettetheti magát 2020 tavaszán.

Háttérinformáció
Az elmúlt évek Stat Wars versenyeire 638 középiskolai csapat jelentkezett 2013 óta.
Az idei vetélkedőre Ajkáról, Bajáról, Budapestről, Győrből, Gyuláról, Kecskemétről, Nyíradonyból, Pápáról, Sopronból, Szegedről és Zalaegerszegről érkeztek a finalista csapatok.

Nyertesek
9-10. évfolyamos korosztály 
I. helyezett: Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnázium „Barosstatic” csapata 
II. helyezett: Soproni Szakképzési Centrum Fáy András Két Tanítási Nyelvű Gazdasági Szakgimnázium „Überraschung” csapata 
III. helyezett: 
Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium „Evidens” csapata 
(Forrás itt.) 


Az Evidens csapat tagjai:
Szűcs Bíbora, Zibura Blanka, 
Ujvári Bianka, Seprős Eszter (9. C)

Evidens, hogy szeretettel gratulálunk a csapattagoknak 
és felkészítő tanáraiknak, Pej Zsuzsanna és Bori Márta tanárnőnek!