2013. május 22., szerda

A Cassandra-levél

Kossuth Lajos 1867. május 22-én Párizsban megírta híres (nyílt) Cassandra-levelét Deák Ferenchez, melyben a készülő kiegyezéssel kapcsolatos aggályait fogalmazta meg.

"Barátom!
Engedd meg e megszólítást azon múlt emlékének nevében, amely a hosszú számkivetés keservei, a hazafibánat és családi bú súlya alatt előttem mindig szent maradt. Mi nemcsak elvrokonok, de barátok is valánk, a szó nemesebb értelmében férfikorunk szebb szakaszán keresztül, mindőn még egy irányban haladtunk a hazafiúi kötelesség ösvényén(...) Nem vélek hibázni, midőn állítom, hogy azon nagy, azon példátlan befolyás, amelyet a nemzet határozataira gyakorolsz, azon álláspont követése amelyet 1861-ben válaszottál. S nem vélek hibázni, midőn állítom, hogy a roppant erkölcsi hatalomnak, amely kezeidben van, kulcsa abban fekszik, hogy a romlatlan nép ösztönszerűsége Téged, a nemzeti jogok békés úton visszaszerzésének terén vezérét, még mindig az 1861-iki jogalapon vél állani. Pedig már régen nem állsz ott. A jogvisszaszerzés álláspontjáról a jogfeladás sikamlós terére jutottál (...) Mi marad még feladnivaló mindazon jogokból, amelyek az alkotmányos állami élet lényegét és biztosítékait képezik (...) A magyar hadsereg az osztrák birodalmi hadsereg kiegészítő részévé decratáltatik [rendeltetik], s annak nemcsak szervezete s vezénylete, de még alkalmazása is a magyar miniszter felelősség alul elvonatik, és a magyar országgyűlésnek nem felelős birodalmi kormány rendelkezése alá bocsáttatik (...) De én e tényben a nemzet halálát látom ; s mert ezt látom, kötelességemnek tartom megtörni hallgatásomat; nem a végett, hogy vitatkozzam, hanem, hogy isten, s a haza s az utókor nevében esekedve felszólítsalak (...) Ne vidd azon pontra a nemzetet, amelyről többé a jövőnek nem lehet mestere (...) Ne vezesd hazánkat olyan áldozatokra, amelynek még a reménytől is megfosztják! Tudom, hogy a Cassandrák szerepe hálátlan szerep. De Te fontold meg, hogy Cassandrának igaza volt!" (Részletek a levélből)

Kossuth portréja 1867-ből
(Hadtörténeti Múzeum Fotóarchívum 42.813. ltsz.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése