2013. március 23., szombat

A Thibault család atyja

1881. március 23-án született Roger Martin du Gard, Nobel-díjas francia író.
Kicsit lassan induló pályájáról sok érdekeset találhattok itt.


A közel 20 éven át íródott Thibault család az író főműve.
1937-ben a Nyugatban jelent meg Gyergyai Albert cikke a szerzőről. Az alábbiakban ebből idézünk (megtartva az eredeti helyesírást):

 "S mit mondjunk a «Thibault»-król, a nyugati nagypolgárságnak erről a döbbenetes summájától, amely máris, úgy ahogy van, a maga tíz kötetével s eddig még ismeretlen epilógusával, egy megrendült társadalom és egy csak féligmult korszak maradandó emlékművének látszik s amelyet nyugodtan állithatunk a «Karamazov-fivérek» s a «Háboru és béke» mellé? A két Thibault-testvérrel s barátjukkal, Daniel Fontanin-nel a háború előtti Európának szinte minden zegzugát bejárhatjuk, mind földrajzi, mind társadalmi, mind szellemi értelemben, mert Antoine, a jó orvos, Jaques, a tevékeny forradalmár s Daniel az élvező és alkotó müvészlélek a kor legtöbb tevékenységéhez és egyúttal utópiájához, legtöbb élvezetéhez, s egyúttal szenvedéséhez is utat talál. Különösen Jacques sorsa - amely a diákos szökéstől a forradalmár vétanuságáig, a családtól a nemzetig s a nemzettől az emberiségig ível - mutatja be Du Gard életábrázoló s regényformáló képességét. Ez az örök lázadó, aki apján s az iskolán át szenvedélyesen meggyűlöli a fennálló rendet és őreit, s aki lemondva jólétéről, otthonáról, pályájáról, szegényen s társtalanul él Svájcban, más hontalan forradalmárok között - mintha nem cak korának egy jellegzetes típusát, hanem Gide «Tékozló Fiú»-jának, ennek a remek kis parabolának folytatását, felfokozását, epikai, sőt erkölcsi beteljesülését is képviselné. Gide Tékozló Fiúja, egyetlen, rövid lázadás után hamarosan visszatér az otthon rendjébe és jólétébe, hogy azután maga helyett öcssét küldje új kalandok felé; de őt is, mint Gide legtöbb hősét, fiatalon, egyféleképp, majdnem elvontan láthatjuk csak, mint a magáért való kaland, a magáért való Szabadság jelképeit. Martin Du Gard, a regényíró, ezt a jelképet valósággá, mai valósággá eleveníti, beleveti a mi korunk harcai és ábrándaji közé s eredetileg ösztönös és csak egyéni lázongását milliók lázadásának szolgálatába állítja, névtelen tömegek szószólójává emelve a kevély műkedvelőt s ezerarcú korképpé terebélyesitve a parabolát."
(Nyugat, 1937, 12. szám. Forrás: itt.)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése